Astrologisch consult

De basis voor astrologisch consulten is een duiding van de geboortehoroscoop. Verdere detaillering van specifieke levensgebieden, van het komende jaar, van specifieke vragen rusten op deze interpretatie. Je kunt stellen dat “alles met alles” samenhangt en deze samenhang geeft bevestiging van een correcte duiding. Het interpreten van een horoscoop vraagt de nodige tijd en gaat altijd vooraf aan de afspraak van het consult. En dit vraagt een passende planning.

 

https://nava-graha.nl/wp-content/uploads/2018/04/JFocusPrev-jupiter-met-manen-bewegend-bing-free-e1524338283463-512x384.gif